Sciweavers

Share
SMR
2002

Change impact analysis to support architectural evolution

9 years 9 months ago
Change impact analysis to support architectural evolution
Jianjun Zhao, Hongji Yang, Liming Xiang, Baowen Xu
Added 23 Dec 2010
Updated 23 Dec 2010
Type Journal
Year 2002
Where SMR
Authors Jianjun Zhao, Hongji Yang, Liming Xiang, Baowen Xu
Comments (0)
books