Sciweavers

Share
DAC
2006
ACM

A CMOS SoC for 56/18/16 CD/DVD-dual/RAM applications

11 years 7 days ago
A CMOS SoC for 56/18/16 CD/DVD-dual/RAM applications
Jyh-Shin Pan, Hao-Cheng Chen, Bing-Yu Hsieh, Hong-
Added 13 Jun 2010
Updated 13 Jun 2010
Type Conference
Year 2006
Where DAC
Authors Jyh-Shin Pan, Hao-Cheng Chen, Bing-Yu Hsieh, Hong-Ching Chen, Roger Lee, Ching-Ho Chu, Yuan-Chin Liu, Chuan Liu, Lily Huang, Chang-Long Wu, Meng-Hsueh Lin, Chun-Yiu Lin, Shang-Nien Tsai, Jenn-Ning Yang, Chang-Po Ma, Yung Cheng, Shu-Hung Chou, Hsiu-Chen Peng, Peng-Chuan Huang, Benjamin Chiu, Alex Ho
Comments (0)
books