Sciweavers

Share
BIBE
2008
IEEE

Comparison of fractal dimension estimation algorithms for epileptic seizure onset detection

10 years 5 months ago
Comparison of fractal dimension estimation algorithms for epileptic seizure onset detection
Georgia E. Polychronaki, Periklis Y. Ktonas, Styli
Added 08 Nov 2010
Updated 08 Nov 2010
Type Conference
Year 2008
Where BIBE
Authors Georgia E. Polychronaki, Periklis Y. Ktonas, Stylianos Gatzonis, Pantelis A. Asvestas, Eirini Spanou, Anna Siatouni, Hara Tsekou, Damianos Sakas, Konstantina S. Nikita
Comments (0)
books