Sciweavers

Share
BMCBI
2011

dbOGAP - An Integrated Bioinformatics Resource for Protein O-GlcNAcylation

10 years 6 months ago
dbOGAP - An Integrated Bioinformatics Resource for Protein O-GlcNAcylation
Jinlian Wang, Manabu Torii, Hongfang Liu, Gerald W
Added 12 May 2011
Updated 12 May 2011
Type Journal
Year 2011
Where BMCBI
Authors Jinlian Wang, Manabu Torii, Hongfang Liu, Gerald W. Hart, Zhang-Zhi Hu
Comments (0)
books