Sciweavers

Share
TREC
2007

Research on Enterprise Track of TREC 2007 at SJTU APEX Lab

10 years 2 months ago
Research on Enterprise Track of TREC 2007 at SJTU APEX Lab
Huizhong Duan, Qi Zhou, Zhen Lu, Ou Jin, Shenghua
Added 07 Nov 2010
Updated 07 Nov 2010
Type Conference
Year 2007
Where TREC
Authors Huizhong Duan, Qi Zhou, Zhen Lu, Ou Jin, Shenghua Bao, Yunbo Cao, Yong Yu
Comments (0)
books