Sciweavers

Share
APIN
2007

Semi-parametric optimization for missing data imputation

11 years 5 months ago
Semi-parametric optimization for missing data imputation
Yongsong Qin, Shichao Zhang, Xiaofeng Zhu, Jilian
Added 08 Dec 2010
Updated 08 Dec 2010
Type Journal
Year 2007
Where APIN
Authors Yongsong Qin, Shichao Zhang, Xiaofeng Zhu, Jilian Zhang, Chengqi Zhang
Comments (0)
books