Sciweavers

Share
WMCSA
2016
IEEE

VoLTE*: A Lightweight Voice Solution to 4G LTE Networks

3 years 13 days ago
VoLTE*: A Lightweight Voice Solution to 4G LTE Networks
Guan-Hua Tu, Chi-Yu Li, Chunyi Peng, Zengwen Yuan,
Added 11 Apr 2016
Updated 11 Apr 2016
Type Journal
Year 2016
Where WMCSA
Authors Guan-Hua Tu, Chi-Yu Li, Chunyi Peng, Zengwen Yuan, Yuanjie Li, Xiaohu Zhao, Songwu Lu
Comments (0)
books