Sciweavers

Share
172 search results - page 1 / 35
» globecom 2010
Sort
View
GLOBECOM
2010
IEEE
10 years 9 months ago
A Discrete Time Markov Chain Model for High Throughput Bidirectional Fano Decoders
Ran Xu, Graeme Woodward, Kevin Morris, Taskin Ko&c...
GLOBECOM
2010
IEEE
10 years 10 months ago
Towards High-Performance Pattern Matching on Multi-Core Network Processing Platforms
Yaxuan Qi, Zongwei Zhou, Yiyao Wu, Yibo Xue, Jun L...
GLOBECOM
2010
IEEE
10 years 10 months ago
IP Fast Reroute: NotVia with Early Decapsulation
Qing Li, Mingwei Xu, Qi Li, Dan Wang, Yong Cui
books