Sciweavers

Share
GI
2009
Springer

Mobile Anwendungen im Kontext des Medizinproduktegesetzes

11 years 3 months ago
Mobile Anwendungen im Kontext des Medizinproduktegesetzes
: Nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen ist auch eigenst
Christian Mauro, Ali Sunyaev, Sebastian Dünne
Added 16 Aug 2010
Updated 16 Aug 2010
Type Conference
Year 2009
Where GI
Authors Christian Mauro, Ali Sunyaev, Sebastian Dünnebeil, Jan Marco Leimeister, Helmut Krcmar
Comments (0)
books